ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Zoommeer, Eendracht


Zoommeer-Eendracht wordt sinds 2016 met actieve tuigen bemonsterd.

Ligging van waterlichaam Zoommeer, Eendracht.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: