ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Beneden Maas


De Beneden Maas is het stuk Maas wat bovenstrooms begint bij Lith en benedenstrooms begrensd wordt door de Afgedamde Maas tussen Heesbeen en Poederoijensebroek. Er wordt met boomkor en elektroschepnet bemonsterd.

Ligging van waterlichaam Beneden Maas.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: