ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Noordelijke Deltakust (kustwater)


Dit waterlichaam wordt bemonsterd via fuiken, waarbij de vissers hun vangstgegevens aanleveren.

Ligging van waterlichaam Noordelijke Deltakust (kustwater).

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: