ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Dordtse Biesbosch


De Dordtse Biesbosch is een zoet getijdewater. Het is het deel van de Biesbosch dat in provincie Zuid-Holland valt, met aan de zuidkant de Nieuwe Merwede als begrenzing. De Dordtse Biesbosch wordt bemonsterd met actieve monitoring. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2021.

Ligging van waterlichaam Dordtse Biesbosch.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: