ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Tuig: Kieuwnet


Een kieuwnet is een net dat tussen de bovenpees met drijvers en een verzwaarde onderpees vertikaal in het water staat. Aan de uiteinden wordt het net in de bodem verankerd. Vissen zwemmen tegen het net aan en blijven met hun kieuwen in het net steken. Sommige vissen met stekels kunnen hiermee in het net vast komen te zitten. Afhankelijk van de gebruikte maaswijdte ken grote of ook kleinere vissen worden gevangen. Bij een grote maas kan kleine vis er doorheen zwemmen. Het kieuwnet dat wordt gebruikt bij bemonstering van het IJsselmeer en het Markermeer heeft meerdere maaswijdtes, zodat verschillende lengtes van vissen worden bemonsterd.

Voorbeeld van een Kieuwnet.

selectie: