ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Vecht-Zwarte Water


Dit waterlichaam wordt met actieve tuigen bemonsterd.

Ligging van waterlichaam Vecht-Zwarte Water.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: