ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Noordzeekanaal


Het Noordzeekanaal is een overgangswater. Het wordt met de boomkor en met fuiken bemonsterd.

Ligging van waterlichaam Noordzeekanaal.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: