ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Markermeer


Het Markermeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Daarnaast vindt er fuikenmonitoring plaats.

Ligging van waterlichaam Markermeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: