ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Ketelmeer en Vossemeer


Het Ketelmeer en Vossemeer worden met stort- en/of wonderkuil actief bemonsterd. Daarnaast vindt sinds 2011 ook bemonstering plaats met het elektroschepnet. De bemonstering vindt sinds 2006 om de drie jaar plaats.

Ligging van waterlichaam Ketelmeer en Vossemeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: