ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: IJsselmeer


Het IJsselmeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Daarnaast vindt er fuikenmonitoring plaats.

Ligging van waterlichaam IJsselmeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: