ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Haringvliet-west


Haringvliet-west is een overgangswater wat vanwege het hogere zoutgehalte alleen met de boomkor kan worden bemonsterd. Dit gebeurt sinds 1996. In het Haringvliet-west staan fuiken ten behoeve van de monitoring van uittrek van schieraal.

Ligging van waterlichaam Haringvliet-west.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: