ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Bovenrijn, Waal


Dit waterlichaam behelst het stuk Rijn vanaf de Duitse grens en de Waal tot in Brabant waar de Afgedamde Maas aantakt en de Boven Merwede begint. Er wordt sinds 1996 met actieve tuigen bemonsterd en sinds 2012 ook met fuiken ten behoeve van de monitoring van uittrek van schieraal. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.

Ligging van waterlichaam Bovenrijn, Waal.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: