ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Dordtse Biesbosch


De Dordtse Biesbosch is een zoet getijdewater. Het is het deel van de Biesbosch dat in provincie Zuid-Holland valt, met aan de zuidkant de Nieuwe Merwede als begrenzing. De Dordtse Biesbosch wordt bemonsterd met actieve monitoring.

Ligging van waterlichaam Dordtse Biesbosch.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


selectie: