ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Zandmaas


De Zandmaas is het stuk Maas tussen de Grensmaas en de Bedijkte Maas in. De Zandmaas wordt sinds 2007 met actieve tuigen bemonsterd. Daarnaast wordt er met passieve monitoring op zalm gevist. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.

Ligging van waterlichaam Zandmaas.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: