ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Westerschelde


In Nederland wordt dit op de Westerschelde sinds 2007 jaarlijks tweemaal per jaar uitgevoerd met een onderbreking in 2010. Sinds 2011 wordt dit door Belgie op identieke wijze, met hetzelfde schip en vistuig, uitgevoerd op de Zeeschelde en vormt een geheel met de Nederlandse bemonstering. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021

Ligging van waterlichaam Westerschelde.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: