ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Waddenzee


Net buitendijks wordt er in de Waddenzee met fuiken bemonsterd. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021.

Ligging van waterlichaam Waddenzee.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: