ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Noordzeekanaal


Het Noordzeekanaal is een overgangswater. Het wordt met de boomkor en met fuiken bemonsterd. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: voorjaar 2022.

Ligging van waterlichaam Noordzeekanaal.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: