ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Noordelijke Deltakust (kustwater)


Dit waterlichaam wordt bemonsterd via fuiken, waarbij de vissers hun vangstgegevens aanleveren. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021

Ligging van waterlichaam Noordelijke Deltakust (kustwater).

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: