ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Markermeer


Het Markermeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Tot en met 2020 vond ook een staand want monitoring plaats. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: 2021.

Ligging van waterlichaam Markermeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: