ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Ketelmeer en Vossemeer


Het Ketelmeer en Vossemeer worden met stort- en/of wonderkuil actief bemonsterd. Daarnaast vindt sinds 2011 ook bemonstering plaats met het elektroschepnet. De bemonstering vindt sinds 2006 om de drie jaar plaats. Laatste data update actieve monitoringsprogramma: 2021.

Ligging van waterlichaam Ketelmeer en Vossemeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: