ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: IJsselmeer


Het IJsselmeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Daarnaast vindt er fuikenmonitoring plaats. Tot en met 2020 vond ook een staand want monitoring plaats. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2021, actieve monitoringsprogramma: 2021.

Ligging van waterlichaam IJsselmeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: