ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: IJsselmeer


Het IJsselmeer wordt met actieve tuigen bemonsterd, sinds 1996. Daarnaast vindt er fuikenmonitoring en staand want monitoring plaats. Laatste data update passieve monitoringsprogramma: 2020, actieve monitoringsprogramma: 2020.

Ligging van waterlichaam IJsselmeer.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: