ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Waterlichaam: Bedijkte Maas


De Bedijkte Maas bevindt zich stroomafwaarts van de Zandmaas. De Bedijkte Maaswordt met actieve tuigen bemonsterd. Laatste data update actieve monitoring: voorjaar 2022.

Ligging van waterlichaam Bedijkte Maas.

Toont welke soorten door de jaren heen aanwezig waren in dit waterlichaam


Selectie: