ZOETWATERVIS DATA WAGENINGEN MARINE RESEARCH

Tuig: Ankerkuil


Ankerkuilvisserij vindt op de getijstroom plaats vanaf een schip, waarbij zowel de ankerkuil als het schip aan het anker liggen. De hoogte van de ankerkuil is zo te regelen dat de volledige waterkolom bevist kan worden. Twee horizontale balken zijn door een staalkabel met elkaar verbonden waaraan de verticale zijden van het net zijn verbonden. De afstand tussen boven- en onderbalk is flexibel in te stellen. Op die manier kan de hele waterkolom afgevist worden mits de stations ondieper zijn dan de maximale afstand tussen boven- en onderbalk (Eems: 12 meter, Westerschelde: 14 meter).

Voorbeeld van een Ankerkuil.

selectie: